DJI Mavic 2 Pro

Vinětace

Tento dron s ohniskovou vzdáleností 28 mm po přepočtu má podobnou charakteristiku vinětace, jako Phantom, silně vinětuje při všech nastavených clonových číslech a stejně jako předchozí dron má vinětaci nejsilnější při testované cloně f/7,1

Chromatická aberace

Síla chromatické aberace u tohoto dronu se zvyšujícím se clonovým číslem klesá, nejvyšší hodnotu 2,6 px dosahuje při clonách f/2,8 a f/3,5. Nejnižší hodnotu 0,6 při nejvyšší testované cloně 7,1. Uprostřed snímku je aberace při nejnižší cloně podobně vysoká jako na jeho rozích, dosahuje hodnoty 2 px.

Modular Transfer Function (MTF)

Rozdíl ostrosti mezi středem snímku a jeho rohy na tomto dronu je znatelný. Velmi vysokých hodnot dosahuje dron ve středu snímku, nejvyšší naměřená hodnota 3242 LW/PH byla naměřena na cloně f/3,5. Se zvyšující se clonou ostrost klesá. Na rozích je ostrost výrazně nižší. Nejvyšší hodnota 1097 LW/PH je při cloně f/2,8 a se zvyšující se clonou ostrost opět klesá.

Distorze objektivu

I v tomto případě musela být změněna stupnice hodnot na ose y. Všechny hodnoty jsou kladné, objektiv tedy vykazuje soudkovitou distorzi. Maximální hodnota ve vzdálenosti 14 mm je 255 mikrometrů.

Úroveň šumu v obraze

Křivky vývoje šumu jsou u tohoto dronu ve spodní části stupnice grafu. Pravděpodobně je to způsobeno chybným měřením, protože testované snímky byly uloženy ve formátu jpg, nikoli v RAW. I při použití nastavení ISO 3200 dosahuje šum na bílém čtverci hodnotu pouze 0,0308. Křivka však je od ostatních značně odchýlena. Nejvíce šumu se vyskytuje v bílém čtverci, tedy na hodnotě 0,05. Nejméně šumu bylo zjištěno v černém čtverci 1,5.