DJI Phantom 4 Pro

Vinětace

Největší z testovaných dronů s ohniskovou vzdáleností 24 mm po přepočtu na full frame je velmi náchylný na vinětaci. Nejmenší vinětaci má při nastaveném clonovém čísle f/4 a nejsilnější, a to je velmi zajímavé, má při cloně f/7,1.

Chromatická aberace

U tohoto dronu se chromatická aberace vyskytuje v nejvyšší míře při cloně f/4, dosahuje hodnoty 4,3 px, při nastavení jiných clonových čísel je podobně vysoká, nejnižší hodnota 3,3 px je u clonových čísel f/5, f/6,3 a f/7,1. Ve středu snímku se aberace vyskytuje pouze na cloně f/2,8 a to v síle jen 0,5 px.

Modular Transfer Function (MTF)

Se zvyšující se clonou ostrost na tomto dronu klesá. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny po clonové číslo f/4. Všechny dosahují přes hodnotu 2600 LW/PH. Nejmenší ostrost v rozích je na cloně f/7,1.

Distorze objektivu

Tento dron má velkou tendenci k poduškovité distorzi. V tomto případě byla upravena osa y, protože objektiv na tomto dronu dosahuje ve vzdálenosti 14 mm -179 mikrometrů. Je však nutno podotknout, že ve vzdálenosti 10 mm je odchylka -14 mikrometrů a ve vzdálenosti 8 mm je pouze -2,4 mikrometru.

Úroveň šumu v obraze

Při pohledu na charakteristiku šumu u tohoto dronu rozhodně zaujme na první pohled prolínání křivek ISO 1600 a 3200. Ve dvou případech dosahuje vyšší hodnota ISO lepších výsledků, tedy menšího množství šumu. Při tomto nastavení se dosahuje celkově velmi vysokých hodnot a velkého množství šumu. Do hodnoty ISO 400 je viditelné malé množství šumu.